История

2001 г. фирмата се регистрира в ОД на МВР гр. Добрич, съгласно действащата тогава Наредба I -199 на МВР за провеждане курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Същата година създадохме Агенция за провеждане на психотестове за охранители.

2005 г. получихме лицензия от „Национална агенция за професионално образование и обучение“ към Министерски съвет  за създаването на център за професионално обучение към „Грос Стар-7“ ЕООД и регистрирахме фирмата в ОД на МВР-Варна, съгласно Наредба I -199 на МВР за провеждане курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

От 2007 г. имаме лиценз от Министерството на транспорта за провеждане обучение на кадидати за шофьори, категория „В“.

Учебният център е включен в списъка с доставчици на услуги, утвърден от Изпълнителният Директор на Агенцията по Заетостта за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез ваучери по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007г.-2013г.

2011 г.  е създадена „Асоциация на охранителните фирми“ за Варна по инициатива на управителя на „Грос Стар-7″ ЕООД.

От 2016 г. подписахме договори за подизпълнител на големи учебни центрове относно обученията в нашата сфера.

Проведени обучения:

 Обучение на охранители, работещи към „БТК Секюрити“ в областите: Търговище, В.Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Правец през 2005г.

През 2008-2009 г. учебният център проведе обучение на 140 човека по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучение за заети лица“ – проект № ESF 2101-05-09001

В периода 2001 – 2018 г. са прoведени обучения на служители от:

„Общинска охранителна фирма“Варна, „Пикадили“, „ВиК-Варна“, Си Банк-Варна“, „ЦКБ“, „Елдом инвест“, „Гранд Хотел и Казино „Интернационал““,”Гранд Хотел Варна”, „Зърнени храни“ АД, „ВИП Секюрити“, „Страж-7“, „Бюро за охрана и сигурност“, „Тайгър Секюрити“, „Терек Секюрити Груп“, „Викинг Инс“, „Респект 007“, Агенция „Митници“ Варна, „Ескана“ АД, „СОТ 161“, „Бул Секюрити“, „БДЖ – ПТП ГОРНА ОРЯХОВИЦА“, „Бизнес Парк Варна“, „Транс Инс“, „СОД СИЛА-Х“, „ТИМ Секюрити“ и много други, като общият ни брой курсисти надхвърля 7000.

На 31.03.2018 г. успешно приключи проведеното от нас обучение за придобиване на част от професия „Охранител“ трета квалификационна степен, специалност „Физическа охрана на обекти“ код 8610103 на 37 служители, назначени по договор BG05M90P001-1.003-1642-C01 „Нови работни места за безработни/ неактивни лица в „Юсис“ ООД.