"Програма минимум" за първоначално обучение

Цената за първоначално обучение на охранители  по "Програма минимум" е 50лв. За запитване използвайте формата за контакт или оставените телефони за връзка.

В края на курса получавате Удостоверение за професионално обучение за част от професия. Удостоверението е на бланка от Министерство на образованието и науката, подпечатано от лицензираният от НАПОО център за професионално обучение към "Грос Стар - 7" ЕООД.
Удостоверението е безсрочно, ползва се многократно, след превод и/или легализация може да се използва в страните членки на ЕС.

 

Не забравяйте да попитате за EUROPASS приложение към удостоверение, ползващо се за улеснение на работодателя и ориентиране към придобитите Ви умения, с възможност за превод на над 16 езика.

europass cabecera

 

Чл.28 ал.1 и ал.2 от Закона за частната охранителна дейност:

• (1) Лицата, заемащи длъжност „Ръководител на охранителна дейност" и „Охранител" преминaват първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия „Охранител". Лицата, които притежават професионална квалификация „Охранител" не преминават първоначално обучение.

• (2) Служителите по ал.1 изпълняват дейност по охрана след успешно завършване на курса за първоначално обучение.

Чл.28 ал.3 и ал.4:
• (3) Обучението по ал.1 се провежда въз основа на учебна програма, която включва задължително "Програма минимум", изготвена от Академията на МВР и утвърдена от Директора на НСП (Национална служба "Полиция").
• (4) Служителите получават и допълнителна подготовка.

 

 Курс за охранители по програмата, изготвена в съответствие с разпоредбата на чл. 28,

ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност

 

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

След приключване на обучението обучаваните трябва да са усвоили професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО
Курсът за първоначална подготовка завършва с комплексен заключителен изпит по теория и практика, които се оценяват отделно.

 

Програмата се състои от следните модули:

Първи модул - Правна подготовка - 10 учебни часа

Втори модул - Права и задължения на охранителя - 16 учебни часа

Трети модул - Отношения с гражданите - 3 учебни часа
Четвърти модул - Лична защита - 8 учебни часа 
Пети модул - Долекарска помощ - 3 учебни часа

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

• Лекции
• Практически занятия
• Самостоятелна подготовка
• Дистанционно обучение

 

 

Модули, които могат да се добавят към „Програма минимум“

по желание на курсиста:

Модул I - Обща задължителна професионална подготовка по специалност „Лична охрана“

Тема 1. Оказване на първа помощ до идване на медицинския екип. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

Тема 2. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

Тема 3. Действия за запазване на местопроизшествие

Тема 4. Етика в отношенията с гражданите

Тема 5. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

Тема 6. Необходими качества на охранителя, работещ като „Лична охрана"

Тема 7. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

Тема 8. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

Тема 9. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

Тема 10. Признаци за разпознаване на наркомани

Модул II - Оръжезнание и стрелкови подготовки

Тема 1. Елементи от техниките на стрелба с пистолет, револвер и пушка тип „помпа" – положение на тялото, хват на оръжието, дишане и произвеждане на изстрел

Тема 2. Балистика. Същност и видове

Тема 3. Видове техники за стрелба

Тема 4. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

Тема 5. Явление при изстрела – какво е изстрел, начална скорост, траектория

Тема 6. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

Тема 7. Упражнения за усвояване:

  • На основните елементи от техниката на стрелба
  • На техниката, използвана при прицелната стрелба
  • На техники за стрелба на близки разстояния

Тема 8. Стрелби:

  • С пистолет и револвер на 10, 15 и 25 метра, с една и две ръце
  • С дълго оръжие

Модул III - Самоотбрана и бойно-приложни техники

Tема 1. Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсяване на дистанция

Tема 2. Водещи и задържащи техники, ключове

Tема 3. Защита от обхвати, захвати и душене

Tема 4. Защита от удари с ръце и крака

Tема 5. Защита от нож, палка и пистолет

Tема 6. Ползване на палка, поставяне на белезници

Модул IV - Организация и тактически действия на частните охранители, осъществяващи лична охрана

Тема 1. Нормативни документи, регламентиращи личната охрана

Тема 2. Същност, цели и задачи на охраната на личността

Тема 3. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява лична охрана

Тема 4. Методи и форми

Тема 5. Тероризъм – същност и влияние в обществото

Тема 6. Организация на личната охрана. Функции и задачи

Тема 7. Оценка на заплахата, която съществува за клиента и предприемане на необходимите мерки за защита

Тема 8. Личен живот на клиента и предприемане на необходимите мерки за осигуряване на охрана, защита и безопасност

Тема 9. Охрана на местата за пребиваване на охраняваното лице

Тема 10. Организация на охраната при посещения и визити на охраняваното лице

Тема 11. Охрана и сигурност при посещение и участване в масови мероприятия

Тема 12. Организация на личната охрана при движение пеш. Изучаване на оперативната обстановка, план за охрана, боен ред, разположение на охраната

Тема 13. Организация на охраната при движение с автомобил. Задачи и задължения на всеки член от охраната

Тема 14. Пътуване със самолет, кораб, яхта и влак

Тема 15. Тактика на действие на личната охрана при сигнал за поставено или открито СВУ (самоделно взривно устройство)

Тема 16. Тактически действия при екстремални ситуации

Тема 17. Критерии за оценка работата на лицата, осъществяващи лична охрана

Модул V - Обща задължителна професионална подготовка по специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“

Тема 1. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен нарушител

Тема 2. Психологическа тактика и подходи на частния охранител за въздействие върху граждани и нарушители

Тема 3. Признаци за разпознаване на наркомани и тактически действия при залавяне на лице, употребили упойващи вещества

Тема 4. Запазване на местопроизшествието

Модул VI - Организация и тактически действия при охрана на банки и небанкови финансови институции

Тема 1. Същност, изисквания и правна характеристика на банковата охрана

Тема 2. Организация на охраната на банките в Италия и Австрия

Тема 3. Длъжностна характеристика на банковия охранител

Тема 4. Тактически действия на охранителя при извършено правонарушение на територията на охранявания обект

Тема 5. Установяване самоличността на нарушителя

Тема 6. Проверка на лични вещи

Тема 7. Употреба на физическа сила и помощни средства. Използване на оръжие

Тема 8. Задържане на лице, извършило престъпление

Тема 9. Действия при джебчийска кражба

Тема 10. Действия при откриване на вещи и предмети, оставени в банковия салон

Тема 11. Действие при прояви на дребно хулиганство

Модул VII - Тактика и действия при екстремални ситуации

Тема 1. Тактически действия и реагиране при въоръжени нападения над банки в САЩ

Тема 2. Препоръки за действия на охраната при нападения в банковите салони

Тема 3. Тактически действия при претърсване на помещения

Тема 4. Оказване на съдействие на длъжностните лица от охраняваната банка

Модул VII - Организация и тактически действия при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо"

Тема 1. Същност, изисквания и правна характеристика при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо". Цели и задачи на дейността

Тема 2. Понятие за оперативна обстановка. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява инкасовата дейност

Тема 3. Сили и материално-технически средства, използвани при инкасова дейност

Тема 4. Организация на охраната при инкасова дейност. Задължение на екипа

Тема 5. Организация на охраната във време на движение

Тема 6. Организация на охраната при товарене и разтоварване на парични ценности

Тема 7. Тактически действия на охраната при нападения, опит за проникване в транспортното средство при спрял автомобил

Тема 8. Действия на охраната при нападение по време на движение

Тема 9. Действие при извънредни обстоятелства – пътно-транспортно произшествие, авария на автомобила, природни бедствия, заболяване на член от екипа и др.

Тема 10. Взаимодействие на екипа с полицията

Модул VIII - Обща задължителна професионална подготовка

Tема 1. Реагиране при трудови злополуки. Оказване на първа помощ. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

Тема 2. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

Тема 3. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

Тема 4. Действия за запазване на местопроизшествие

Тема 5. Етика в отношенията с гражданите

Тема 6. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

Тема 7. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

Тема 8. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

Тема 9. Признаци за разпознаване на наркомани

Модул IX - Организация и тактически действия при осъществяване на физическа охрана на обекти

Tема 1. Нормативни документи, регламентиращи физическата охрана на обекти

Тема 2. Характеристика на оперативната обстановка, при която се извършва физическа охрана

Тема 3. Терористични акции – същност и влияние на обществото

Тема 4. Организация на физическата охрана на обекти

Тема 5. Организация и тактика за действие при охрана на масови мероприятия

Тема 6. Охранително обследване. Изготвяне на план за охрана и отбрана на обекта

Тема 7. Организация на физическа охрана на постоянно охраняван обект – пост, маршрути и инструктаж на нарядите

Тема 8. Приемане и сдаване на поста, носене на службата от нарядите

Тема 9. Екстремални ситуации – понятие, същност, видове

Тема 10. Тактически действия при усложнена обстановка в обекта – тактическо мислене, задържане, ползване на физическа сила и помощни средства. Ползване на огнестрелно оръжие

Тема 11. Характеристика на проявите на малолетни и непълнолетни лица. Тактически действия на охранителя при извършени нарушения от такива лица в района на охранявания обект

 

При възникнали въпроси и записване използвайте формата за контакт или телефоните за връзка.