Физическа охрана на обект

Спесификата на тази дейност включва задължителни тестове за физическа и психологическа пригодност, самообладание и самоконтрол, реакции при екстремни и извънредни ситуации, добра стрелкова подготовка и бойни умения. За осугуряването на максимална сигурност и защита на нашите клиенти, отдел Физическа охрана разработва индивидуални решения, представляващи комбинирани действия включващи охранителни екипи и автопатрулна охрана - мобилни групи в обходен режим на работа, съобразени с вида и площта на обекта.

logo GSS

"Грос Секюрити Сървиз" предоставя 24 часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осъществяваща се посредством високо квалифицирани служители, подготвени да прогнозират вероятните опасности, както и да предприемат превантивни действия и противодействия, предотвратяващи тяхното възникване. При подбора на кадри, компанията се ръководи от критериите заложени в Закона за Частната охранителна дейност в Република България: Наличие на лицензионни документи, безупречно съдебно досие, препоръки от МВР и МО. Всички охранителни екипи преминават през систематизирани форми на обучение, според изискванията на съответните отговорности и разработените планове за действие, съгласувани с възложителя.

За контакт

гр. Варна

ул."Цар Симеон I" 27, ет.2

офис
052/ 63 00 91

Яни Стефанов
0885/ 18 55 88

email: grosstar7@gmail.com