За нас

Център за професионално обучение към „Грос Стар-7" ЕООД е създаден през 2005г. Лицензиран е от Национална агенция за професионално образование и обучение с номер на лицензия 200512244.

Дейността ни е насочена в предлагане, организиране и провеждане на професионални курсове в сферата на сигурността и охраната.

Предлаганите от нас курсове са в две направления – охрана и оръжие. Към курсовете по професия „Охранител” предлагаме следните специалности:

  • „Програма минимум" за първоначално обучение на лица, заемащи длъжностите

„Ръководител на охранителна дейност" и „Охранител"

  • Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност" – код 8610101
  • Специалност „Лична охрана" – код 8610102
  • Специалност „Физическа охрана на обекти" – код 8610103

От 1995г. ежемесечно се организира и провежда курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Всяко обучение, което провеждаме е в съгласие с актуалната нормативна уредба на Република България, а учебното съдържание се стараем да бъде максимално ефективно и полезно за клиентите ни.

Материалната ни база включва оборудван и лицензиран учебен кабинет на адрес – Варна, ул."Цар Симеон I" № 27, ет. 2, преференциално ползване на закрити и открити стрелбищни комплекси на територията на източна България, ползване на спортна зала във ВВМУ „Н. Вапцаров", партньорски взаимоотношения с водещи спортни клубове по бойни спортове, осигуряване на достъп във водещи национални охранителни фирми-наши партньори, с цел практически упражния и демострации.

Нашият преподавателски състав е с дългогодишен стаж и опит в сферата на сигурността, спорта, отбраната и съдебната система - както в частния, така и в държавния сектор.