История

2001г. фирмата се регистрира в ОД на МВР гр. Добрич, съгласно Наредба I -199 на МВР за провеждане курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.


2001г. създадохме Агенция за провеждане на психотестове за охранители.

2005г. получихме от „Националната агенция за професионално образование и обучение' лицензия за създаване на център за професионално обучение.

2005г. регистрирахме фирмата в ОД на МВР-Варнасъгласно Наредба I -199 на МВР за провеждане курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

2008г. фирмата получи лицензия от Министерството на Транспорта за провеждане обучение на кадидати за шофьори, категория „В".

Учебният център е включен в списъка с доставчици на услуги, утвърден от Изпълнителният Директор на Агенцията по Заетостта за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез ваучери по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007г.-2013г.

2011г. беше създадена „Асоциация на охранителните фирми" гр.Варна по инициатива на управителя на „Грос Стар-7" ЕООД.

Проведени обучения:

 Обучение на охранители, работещи към „БТК Секюрити" в областите: Търговище, В.Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Правец през 2005г.


През 2008-2009г. учебният център проведе обучение на 140 човека по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучение за заети лица" – проект № ESF 2101-05-09001


В периода 2001 – 2018г. са прoведени обучения на служители от:

„Общинска охранителна фирма" гр.Варна, „Пикадили", „ВиК-Варна", „Гранд Хотел Варна", Си Банк-Варна", „Елдом инвест", Гранд Хотел "Интернационал",”Гранд Хотел Варна”, "Зърнени храни" АД гр. Силистра, ВИП Секюрити, СОТ 161, Страж-7, Бюро за охрана и сигурност, Тайгър Секюрити, Митница-Варна, Терек Секюрити Груп, Викинг Инс ЕООД, Респект 007, Агенция "Митници" Варна, Ескана АД, СОТ 161, Бул Секюрити и други, като общият им брой надхвърля 7000 курсисти.