История

2001г. фирмата се регистрира в ОД на МВР гр. Добрич, съгласно Наредба I -199 на МВР за провеждане курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.


2001г. създадохме Агенция за провеждане на психотестове за охранители.

2005г. получихме от „Националната агенция за професионално образование и обучение' лицензия за създаване на център за професионално обучение.

2005г. регистрирахме фирмата в ОД на МВР-Варнасъгласно Наредба I -199 на МВР за провеждане курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

2008г. фирмата получи лицензия от Министерството на Транспорта за провеждане обучение на кадидати за шофьори, категория „В". През 2010г. със собствено решение учебният център прекрати обучението на шофьори, категория „В".

Учебният център е включен в списъка с доставчици на услуги, утвърден от Изпълнителният Директор на Агенцията по Заетостта за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез ваучери по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007г.-2013г.

2011г. беше създадена „Асоциация на охранителните фирми" гр.Варна по инициатива на управителя на „Грос Стар-7" ЕООД.

 

Проведени обучения:

2005г. бе проведено обучение на охранители, работещи към „БТК Секюрити" в областите: Търговище, В.Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Правец.


През 2008-2009г. учебният център проведе обучение на 140 човека по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучение за заети лица" – проект № ESF 2101-05-09001В периода 2005 – 2017г. са прoведени обучения на служители от фирмите:

„Общинска охранителна фирма" гр.Варна, „Пикадили", „ВиК-Варна", „Гранд Хотел Варна", Си Банк-Варна", „Елдом инвест", Гранд Хотел "Интернационал",”Гранд Хотел Варна”, "Зърнени храни" АД гр. Силистра, ВИП Секюрити, СОТ 161, Страж-7, Бюро за охрана и сигурност, Тайгър Секюрити, Митница-Варна, Терек Секюрити Груп, Викинг Инс ЕООД, Респект 007 и много други.