За Нас

Ние сме първият и до скоро единствен център за професионално обучение на територията на източна България в направление сигурност, охрана и огнестрелна подготовка.

Дейността ни е насочена в организиране и провеждане на професионални курсове, обучения, семинари и консултации в направления охрана и оръжие.

Ежемесечно организираме и провеждаме курсове, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Към обучения по професия „Охранител” предлагаме следните специалности:

„Програма минимум“ за първоначално обучение на лица, заемащи длъжностите „Ръководител на охранителна дейност“ и „Охранител“, съгласно чл. 50 от ЗЧОД.

„Банкова охрана и инкасова дейност“ – код 8610101

„Лична охрана“ – код 8610102

„Физическа охрана на обекти“ – код 8610103

Всяко обучение, което провеждаме е в съгласие с актуалната нормативна уредба на Република България, а учебното съдържание е максимално ефективно и полезно.

Материалната ни база включва оборудван и лицензиран учебен кабинет на адрес – Варна, ул.“Тролейна“ № 12, ползване на закрити и открити стрелбищни комплекси, партньорски отношения с водещи клубове по бойни спортове, осигуряване на достъп във водещи охранителни фирми, с цел практически упражния и демострации.

Преподавателският ни състав е с дългогодишен стаж и опит в сферата на сигурността, спорта, отбраната и съдебната система – както в частния, така и в държавния сектор.

Стараем се да сме винаги в крак с нормативните рамки, съвременните техники и тактики.