Професия „Охранител“ специалност „Банкова охрана и инкасо“

Обща задължителна професионална подготовка

1.1. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен нарушител

1.2. Психологическа тактика и подходи на частния охранител за въздействие върху граждани и нарушители

1.3. Признаци за разпознаване на наркомани и тактически действия при залавяне на лице, употребили упойващи вещества

1.4. Запазване на местопроизшествието

Оръжезнание и стрелкова подготовка

2.1. Елементи от техниката на стрелба с пистолет, револвер, пушка тип „помпа“ – положение на тялото, хват на оръжието, дишане, произвеждане на изстрел

2.2. Явление при изстрела – какво е изстрел, начална скорост, траектория

2.3. Видове техники за стрелба

2.4. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

2.5. Упражнение по усвояване на основните елементи от техниката на стрелба

2.6. Упражнение по усвояване на техниката на прицелна стрелба

2.7. Упражнение по усвояване на техники за стрелба на близки разстояния

2.8. Стрелби

– Стрелба с пистолет и револвер

– Стрелба с дълго оръжие

Самоотбрана и бойно-приложни техники

3.1. Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсавяне на дистанция

3.2. Водещи и задържащи техники, ключове

3.3. Защита от обхвати, захвати и душене

3.4. Защита от удари с ръце и крака

3.5. Защита от нож, палка и постолет

3.6. Ползване на палка, поставяне на белезници

Организация и тактически действия при охрана на банки и небанкови финансови институции

4.1. Същност, изисквания и правна характеристика на банковата охрана

4.2. Организация на охраната на банките в Италия и Австрия

4.3. Длъжностна характеристика на банковия охранител

4.4. Тактически действия на охранителя при извършено правонарушение на територията на охранявания обект

4.5. Установяване самоличността на нарушителя

4.6. Проверка на лични вещи

4.7. Употреба на физическа сила и помощни средства. Използване на оръжие

4.8. Задържане на лице, извършило престъпление

4.9. Действия при джебчийска кражба

4.10. Действия при откриване на вещи и предмети, оставени в банковия салон

4.11. Действие при прояви на дребно хулиганство

Тактика и действия при екстремални ситуации

5.1. Тактически действия и реагиране при въоръжени нападения над банки в САЩ

5.2. Препоръки за действия на охраната при нападения в банковите салони

5.3. Тактически действия при претърсване на помещения

5.4. Оказване на съдействие на длъжностните лица от охраняваната банка

Организация и тактически действия при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо“

6.1. Същност, изисквания и правна характеристика при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо“. Цели и задачи на дейността

6.2. Понятие за оперативна обстановка. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява инкасовата дейност

6.3. Сили и материално-технически средства, използвани при инкасова дейност

6.4. Организация на охраната при инкасова дейност. Задължение на екипа

6.5. Организация на охраната във време на движение

6.6. Организация на охраната при товарене и разтоварване на парични ценности

6.7. Тактически действия на охраната при нападения, опит за проникване в транспортното средство при спрял автомобил

6.8. Действия на охраната при нападение по време на движение

6.9. Действие при извънредни обстоятелства – пътно-транспортно произшествие, авария на автомобила, природни бедствия, заболяване на член от екипа и др.

6.10. Взаимодействие на екипа с полицията