Първоначално обучение по „Програма минимум“

Издава се Удостоверение за професионално обучение за част от професия на бланка от Министерство на образованието и науката, което е безсрочно,и след превод/легализация може да се използва в страните членки на ЕС.

Не забравяйте да попитате за EUROPASS приложение към удостоверение, ползващо се за улеснение на работодателя и ориентиране към придобитите Ви умения, с възможност за превод на над 16 езика.

Цел на обучението

След приключване на обучението обучаваните трябва да са усвоили професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Програмата се състои от следните модули

– Правна подготовка

– Права и задължения на охранителя

– Отношения с гражданите

– Лична защита

– Долекарска помощ

Форми на обучение

– Лекции

– Самостоятелна подготовка

– Дистанционно обучение