Безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Какви за ползите от курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие при нас:

– получаване на знания, които в определен момент са животоспасяващи.

– юридическа подготвка по отношение на придобиване, носене, използване и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси.

– придобиване на умения за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие, прицелна стрелба, техники на стрелба от различни разстояния.

– увереност и сигурност правна подготовка при упражняване на въоръжена охрана или носене на лично оръжие.

– безсрочен документ, издаден от ОД на МВР-Варна.

Защо да изберете нас:

– Ние сме първият и до скоро единствен лицензиран учебен център за охрана и оръжие на теориторията на източна България.

– Стремим се да предлагаме качествено обучение и коректност.

– Ежемесечно организираме и провеждаме курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие и охранители.

– Прозрачни условия, достъпна цена, групово и индивидуално обучение.

– Регистрирани сме като администратор на лични данни към Комисия за защита на лични данни под номер 420547. Всички данни се обработват и съхраняват, съгласно Закона за защита на лични данни.

– Разполагаме с лицензирани учебни кабинети, преференциални условия за ползване на стрелбищни комплекси (закрити и открити), материална част с над 8 бойни оръжия, нагледни схеми, мултимедийни пособия.

Условия за допускане в курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие:

– Свидетелство за съдимост

– Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства и не се води на очет

– Лична карта или документ за пребиваване в страната

Цел на обучението:

Да се придобият знания и умения за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, съгласно правилата за безопасност

Да се овладеят начините и правилата за стрелба с огнестрелно оръжие

Да се получат знания за правните основания за използване на огнестрелно оръжие

Да се придобият знания за даване на долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания

Разпределение на учебното време:

– Лекции

– Тренировъчни стрелби

– Подготовка и провеждане на изпит

Теоретично обучение

С теоретичната подготовка по стрелба се дават основни познания за правилата за безопасност при работа с оръжие и боеприпаси, видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси, правилата и начините за стрелба, правните норми, регламентиращи неговото използване.

Практически занятия

При практическите занятия и при провеждане на изпита се ползват силуетни мишени с реалистични размери (гръдна или поясна фигура)

Изпит

 Теория – тест 30 въпроса

 Практика – 6 изстрела на разстояние 25 метра

При успешно положен изпит се издава безсрочно Удостоверение от ОД на МВР – Варна.

Документът е задължителна част  при кандидатстване за лично оръжие или работа като въоръжена охрана, както и за придобиване на късо нарезно оръжие за ловни цели.