Модули

Модули, които могат да се добавят по желание

Обща задължителна професионална подготовка

Реагиране при трудови злополуки. Оказване на първа помощ. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение.

Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

Действия за запазване на местопроизшествие

Етика в отношенията с гражданите

Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

Тактики и подходи за въздействие върху граждани

Признаци за разпознаване на наркомани

Обща подготовка за лична охрана

Оказване на първа помощ до идване на медицинския екип. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

Действия за запазване на местопроизшествие

Етика в отношенията с гражданите

Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

Необходими качества на охранителя, работещ като „Лична охрана“

Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

Тактики и подходи за въздействие върху граждани

Признаци за разпознаване на наркомани

Оръжезнание и стрелкови подготовки

Елементи от техниките на стрелба с пистолет, револвер и пушка тип „помпа“ – положение на тялото, хват на оръжието, дишане и произвеждане на изстрел

Балистика. Същност и видове

Видове техники за стрелба

Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

Явление при изстрела – какво е изстрел, начална скорост, траектория

Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

Упражнения за усвояване:

На основните елементи от техниката на стрелба

На техниката, използвана при прицелната стрелба

На техники за стрелба на близки разстояния

Стрелби:

С пистолет и револвер на 10, 15 и 25 метра, с една и две ръце

С дълго оръжие

Самоотбрана и бойно-приложни техники

Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсяване на дистанция

Водещи и задържащи техники, ключове

Защита от обхвати, захвати и душене

Защита от удари с ръце и крака

Защита от нож, палка и пистолет

Ползване на палка, поставяне на белезници

Организация и тактически действия на частните охранители, осъществяващи лична охрана

Нормативни документи, регламентиращи личната охрана

Същност, цели и задачи на охраната на личността

Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява лична охрана

Методи и форми

Тероризъм – същност и влияние в обществото

Организация на личната охрана. Функции и задачи

Оценка на заплахата, която съществува за клиента и предприемане на необходимите мерки за защита

Личен живот на клиента и предприемане на необходимите мерки за осигуряване на охрана, защита и безопасност

Охрана на местата за пребиваване на охраняваното лице

Организация на охраната при посещения и визити на охраняваното лице

Охрана и сигурност при посещение и участване в масови мероприятия

Организация на личната охрана при движение пеш. Изучаване на оперативната обстановка, план за охрана, боен ред, разположение на охраната

Организация на охраната при движение с автомобил. Задачи и задължения на всеки член от охраната

Пътуване със самолет, кораб, яхта и влак

Тактика на действие на личната охрана при сигнал за поставено или открито СВУ (самоделно взривно устройство)

Тактически действия при екстремални ситуации

Критерии за оценка работата на лицата, осъществяващи лична охрана

Обща задължителна професионална подготовка по специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“

Психологически портрет на криминално проявен и психично болен нарушител

Психологическа тактика и подходи на частния охранител за въздействие върху граждани и нарушители

Признаци за разпознаване на наркомани и тактически действия при залавяне на лице, употребили упойващи вещества

Запазване на местопроизшествието

Организация и тактически действия при охрана на банки и небанкови финансови институции

Същност, изисквания и правна характеристика на банковата охрана

Организация на охраната на банките в Италия и Австрия

Длъжностна характеристика на банковия охранител

Тактически действия на охранителя при извършено правонарушение на територията на охранявания обект

Установяване самоличността на нарушителя

Проверка на лични вещи

Употреба на физическа сила и помощни средства. Използване на оръжие

Задържане на лице, извършило престъпление

Действия при джебчийска кражба

Действия при откриване на вещи и предмети, оставени в банковия салон

Действие при прояви на дребно хулиганство

Тактика и действия при екстремални ситуации

Тактически действия и реагиране при въоръжени нападения над банки в САЩ

Препоръки за действия на охраната при нападения в банковите салони

Тактически действия при претърсване на помещения

Оказване на съдействие на длъжностните лица от охраняваната банка

Организация и тактически действия при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо“

Същност, изисквания и правна характеристика при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо“. Цели и задачи на дейността

Понятие за оперативна обстановка. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява инкасовата дейност

Сили и материално-технически средства, използвани при инкасова дейност

Организация на охраната при инкасова дейност. Задължение на екипа

Организация на охраната във време на движение

Организация на охраната при товарене и разтоварване на парични ценности

Тактически действия на охраната при нападения, опит за проникване в транспортното средство при спрял автомобил

Действия на охраната при нападение по време на движение

Действие при извънредни обстоятелства – пътно-транспортно произшествие, авария на автомобила, природни бедствия, заболяване на член от екипа и др.

Взаимодействие на екипа с полицията

Организация и тактически действия при осъществяване на физическа охрана на обекти

Нормативни документи, регламентиращи физическата охрана на обекти

Характеристика на оперативната обстановка, при която се извършва физическа охрана

Терористични акции – същност и влияние на обществото

Организация на физическата охрана на обекти

Организация и тактика за действие при охрана на масови мероприятия

Охранително обследване. Изготвяне на план за охрана и отбрана на обекта

Организация на физическа охрана на постоянно охраняван обект – пост, маршрути и инструктаж на нарядите

Приемане и сдаване на поста, носене на службата от нарядите

Екстремални ситуации – понятие, същност, видове

Тактически действия при усложнена обстановка в обекта – тактическо мислене, задържане, ползване на физическа сила и помощни средства. Ползване на огнестрелно оръжие

Характеристика на проявите на малолетни и непълнолетни лица. Тактически действия на охранителя при извършени нарушения от такива лица в района на охранявания обект.

Можете да ни намерите, ориентирайки се по Военно окръжие-Варна (бившата автошкола) и Стрелбищен комплекс „Комбат“, които се помещават в същата сграда. В близост са „Градски транспорт“, „Мода Бар“, „Мосю Бриколаж“, бар „Куатро“, пицария „Тримата мускетари“ и Варненски затвор. На територията можете да се възползвате като наши клиенти от безплатен паркинг, кафеавтомати, Wi-fi.