Стрелба за начинаещи

Предлагаме базови техники и правила за стрелба с късо нарезно оръжие, специално за хора, които нямат подготовка. Този вид подготовка не изисква облекло и лични предпазни средства. Целта на интензивният курс е овладяването на основните техники за зареждане и захват, прицелване и възпроизвеждане на изстрели от различни разстояния. Това обучение не включва учебния план на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.