Професия „Охранител“ специалност „Физическа охрана на обекти“

1. Обща задължителна професионална подготовка

1.1. Реагиране при трудови злополуки. Оказване на първа помощ. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

1.2. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

1.3. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

1.4. Действия за запазване на местопроизшествие

1.5. Етика в отношенията с гражданите

1.6. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

1.7. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

1.8. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

1.9. Признаци за разпознаване на наркомани

2. Оръжезнание и стрелкова подготовка

2.1. Елементи от техниката на стрелба с пистолет, револвер, пушка тип „помпа“ – положение на тялото, хват на оръжието, дишане, произвеждане на изстрел

2.2. Явление при изстрела – какво е изстрел, начална скорост, траектория

2.3. Видове техники за стрелба

2.4. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

2.5. Упражнение по усвояване на основните елементи от техниката на стрелба

2.6. Упражнение по усвояване на техниката на прицелна стрелба

2.7. Упражнение по усвояване на техники за стрелба на близки разстояния

2.8. Стрелби

 Стрелба с пистолет и револвер

 Стрелба с дълго оръжие

3. Самоотбрана и бойно-приложни техники

3.1. Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсавяне на дистанция

3.2. Водещи и задържащи техники, ключове

3.3. Защита от обхвати, захвати и душене

3.4. Защита от удари с ръце и крака

3.5. Защита от нож, палка и пистолет

3.6. Ползване на палка, поставяне на белезници

4. Организация и тактически действия при осъществяване на физическа охрана на обекти

4.1. Нормативни документи, регламентиращи физическата охрана на обекти

4.2. Характеристика на оперативната обстановка, при която се извършва физическа охрана

4.3. Терористични акции – същност и влияние на обществото

4.4. Организация на физическата охрана на обекти

4.5. Организация и тактика за действие при охрана на масови мероприятия

4.6. Охранително обследване. Изготвяне на план за охрана и отбрана на обекта

4.7. Организация на физическа охрана на постоянно охраняван обект – пост, маршрути и инструктаж на нарядите

4.8. Приемане и сдаване на поста, носене на службата от нарядите

4.9. Екстремални ситуации – понятие, същност, видове

4.10. Тактически действия при усложнена обстановка в обекта – тактическо мислене, задържане, ползване на физическа сила и помощни средства. Ползване на огнестрелно оръжие

4.11. Характеристика на проявите на малолетни и непълнолетни лица. Тактически действия на охранителя при извършени нарушения от такива лица в района на охранявания обект

1. Обща задължителна професионална подготовка

1.1. Реагиране при трудови злополуки. Оказване на първа помощ. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

1.2. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

1.3. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

1.4. Действия за запазване на местопроизшествие

1.5. Етика в отношенията с гражданите

1.6. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

1.7. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

1.8. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

1.9. Признаци за разпознаване на наркомани

2. Оръжезнание и стрелкова подготовка

2.1. Елементи от техниката на стрелба с пистолет, револвер, пушка тип „помпа“ – положение на тялото, хват на оръжието, дишане, произвеждане на изстрел

2.2. Явление при изстрела – какво е изстрел, начална скорост, траектория

2.3. Видове техники за стрелба

2.4. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

2.5. Упражнение по усвояване на основните елементи от техниката на стрелба

2.6. Упражнение по усвояване на техниката на прицелна стрелба

2.7. Упражнение по усвояване на техники за стрелба на близки разстояния

2.8. Стрелби

 Стрелба с пистолет и револвер

 Стрелба с дълго оръжие

3. Самоотбрана и бойно-приложни техники

3.1. Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсавяне на дистанция

3.2. Водещи и задържащи техники, ключове

3.3. Защита от обхвати, захвати и душене

3.4. Защита от удари с ръце и крака

3.5. Защита от нож, палка и пистолет

3.6. Ползване на палка, поставяне на белезници

4. Организация и тактически действия при осъществяване на физическа охрана на обекти

4.1. Нормативни документи, регламентиращи физическата охрана на обекти

4.2. Характеристика на оперативната обстановка, при която се извършва физическа охрана

4.3. Терористични акции – същност и влияние на обществото

4.4. Организация на физическата охрана на обекти

4.5. Организация и тактика за действие при охрана на масови мероприятия

4.6. Охранително обследване. Изготвяне на план за охрана и отбрана на обекта

4.7. Организация на физическа охрана на постоянно охраняван обект – пост, маршрути и инструктаж на нарядите

4.8. Приемане и сдаване на поста, носене на службата от нарядите

4.9. Екстремални ситуации – понятие, същност, видове

4.10. Тактически действия при усложнена обстановка в обекта – тактическо мислене, задържане, ползване на физическа сила и помощни средства. Ползване на огнестрелно оръжие

4.11. Характеристика на проявите на малолетни и непълнолетни лица. Тактически действия на охранителя при извършени нарушения от такива лица в района на охранявания обект