Професия „Охранител“ специалност „Лична охрана“

Обща задължителна професионална подготовка

1.1. Оказване на първа помощ до идване на медицинския екип. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

1.2. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

1.3. Действия за запазване на местопроизшествие

1.4. Етика в отношенията с гражданите

1.5. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

1.6. Необходими качества на охранителя, работещ като „Лична охрана“

1.7. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

1.8. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

1.9. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

1.10. Признаци за разпознаване на наркомани

Оръжезнание и стрелкови подготовки

2.1. Елементи от техниките на стрелба с пистолет, револвер и пушка тип „помпа“ – положение на тялото, хват на оръжието, дишане и произвеждане на изстрел

2.2. Балистика. Същност и видове

2.3. Видове техники за стрелба

2.4. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

2.5. Упражнения за усвояване:

– На основните елементи от техниката на стрелба

– На техниката, използвана при прицелната стрелба

– На техники за стрелба на близки разстояния

2.6. Стрелби:

– С пистолет и револвер на 10, 15 и 25 метра, с една и две ръце

– С дълго оръжие

3. Самоотбрана и бойно-приложни техники

3.1. Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсавяне на дистанция

3.2. Водещи и задържащи техники, ключове

3.3. Защита от обхвати, захвати и душене

3.4. Защита от удари с ръце и крака

3.5. Защита от нож, палка и пистолет

3.6. Ползване на палка, поставяне на белезници

4. Организация и тактически действия на частните охранители, осъществяващи лична охрана

4.1. Нормативни документи регламентиращи личната охрана

4.2. Същност, цели и задачи на охраната на личността

4.3. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява лична охрана

4.4. Методи и форми

4.5. Тероризъм – същност и влияние в обществото

4.6. Организация на личната охрана. Функции и задачи

4.7. Оценка на заплахата, която съществува за клиента и предприемане на необходимите мерки за защита

4.8. Личен живот на клиента и предприемане на необходимите мерки за осигуряване на охрана, защита и безопасност

4.9. Охрана на местата за пребиваване на охраняваното лице

4.10. Организация на охраната при посещения и визити на охраняваното лице

4.11. Охрана и сигурност при посещение и участване в масови мероприятия

4.12. Организация на личната охрана при движение пеш. Изучаване на оперативната обстановка, план за охрана, боен ред, разположение на охраната

4.13. Организация на охраната при движение с автомобил. Задачи и задължения на всеки член от охраната

4.14. Пътуване със самолет, кораб, яхта и влак

4.15. Тактика на действие на личната охрана при сигнал за поставено или открито СВУ (самоделно взривно устройство)

4.16. Тактически действия при екстремални ситуации

4.17. Критерии за оценка работата на лицата, осъществяващи лична охрана

При успешно полагане на изпитите курсистът получава Удостоверение за професионално обучение за част от професия „Охранител“ специалност „Лична охрана“. Удостоверението е на бланка от Министерство на образованието и науката, подпечатано от лицензиран от НАПОО учебен център „Грос Стар – 7“. Удостоверението е признато в цяла България и след превод може да се използва в страните членки на ЕС.